Riikka Ala-Hakula: Lempipaikka

Lempipaikka-ryhmä on yhteisötaiteellinen kirjoittajaryhmä, joka on suunnattu Jyväskylään muuttaneille ulkomaalaisille, joilla ei ole Suomen kansallisuutta. Ryhmässä käydään valokuvausretkillä kaupungissa, joiden pohjalta kirjoitetaan omista lempipaikoista. Tavoitteena on kaupunkiin tutustuminen ja omien ajatuksien ilmaiseminen luovasti valokuvauksen ja kirjoittamisen keinoin.

Osallistujat valokuvaavat paikkoja, joihin he kokevat kuuluvansa ja kirjoittavat niiden merkityksestä suomeksi ja omalla äidinkielellään. Ryhmä on suunnattu kaikenikäisille ja se on avoin, eli uusia osallistuja saa tulla mukaan tapaamisiin myös ryhmän alkamisen jälkeen.

Riikka Ala-Hakula
Riikka Ala-Hakula
Ryhmä toteutettiin keväällä 2017 yhteistyössä Jyväskylän kaupunginkirjaston ja Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijan Tuija Saresman ja hänen tutkimushankkeensa Intersecting Mobilities kanssa. Ryhmiä ja koulutuksia vedettiin vuonna 2017 Jyväskylän kaupunginkirjastolla, Jyväskylän yliopistolla, Salmirannan vastaanottokeskuksessa ja Monikulttuurikeskus Gloriassa. Osallistujina oli turvapaikanhakijoita, pakolaisia, opiskelijoita ja työn perässä Jyväskylään muuttaneita ihmisiä.

Ryhmistä kootaan tarinoita ja valokuvia Intersecting Mobilities-hankkeen blogiin. Vuoden 2017 ryhmässä nousi esiin, että erityisesti vanhassa kotimaassa asuvat läheiset kokivat tärkeäksi sen, että Suomeen lähteneen perheenjäsenen tai ystävän kokemuksiin Jyväskylästä pääsi tutustumaan hänen tekstiensä ja valokuviensa kautta nettisivun kautta.