Uncategorized

Mohsen Emadi – A Poet of Exile

An exile and a citizen of the world of poetry, as he calls himself, Mohsen Emadi deals with his experiences of mobility by writing poems on displacement. Born in a small village in northern Iran, Emadi became a cosmopolitan and an award-winning poet. Collections of his poems have been published in Iran and Spain. He […]

Pihla – suomalaisena Virossa

Itä-Suomessa syntynyt, kasvanut ja opiskellut Pihla lähti maisteriksi valmistuttuaan Erasmus-vaihtoon Viroon, Tarton yliopistoon, ja jäi sille tielleen. Nyt Pihla on asunut 17 vuotta Tartossa, hänellä on siellä perhe ja työpaikka Tarton yliopistossa. ”Tarkoituksena oli tulla puoleksi vuodeksi Tarttoon vaihto-opiskelijaksi, mutta se muuttuikin vuodeksi ja sitten kahdeksi vuodeksi ja sitten päätinkin jäädä tänne pidemmäksi aikaa. (Naurua.) […]

About ethnography

The conceptual innovation of oikoethnography is a new kind of ethnography, drawing from autoethnography (Ellis 2004) and collective biography (Gonick et al. 2011), highlighting the intersubjectivity of experiences. In oikoethnographical method, the emphasis is on the multi-sited experiences that the applicant and her family expose themselves to during months of fieldwork in various destinations. In […]

Etnografiasta

Etnografia on erityisesti antropologien kehittämä ja käyttämä tieteellisen tutkimuksen tekemisen tapa, jossa tutkija havainnoi ja kuvaa jonkin ihmisryhmän tapoja, toimintaa ja tulkintoja pyrkien ymmärtämään niitä mahdollisimman syvällisesti. (Ks. lisää esim. täältä ja täältä.) Viime vuosikymmeninä yhä suositummaksi on tullut autoetnografia, jossa tutkija kääntyy ikään kuin sisään päin ja alkaa tarkastella ympäristön sijaan itseään, ottaa siis […]

Welcome

My name is Tuija and I am the admin of this web site, which is a part of a Kone foundation funded research project “Intersecting Mobilities – Narratives of Migration and Belonging”. In the project, I study the experiences of mobile people and the reasons for moving and mobile life style. Why do people move? […]