Risteävät liikkuvuudet: kulkemisen ja kuulumisen kertomukset

Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja merkitys

Miten ja miksi kulkemisen ja kuulumisen kuvaukset vaihtelevat ajasta, paikasta ja muuttajasta riippuen? Tähän kysymykseen vastataan kokoamalla ja analysoimalla erilaisten muuttajien (maahan- ja maastamuuttajien, turvapaikanhakijoiden, vaihto-opiskelijoiden, korkeakoulutettujen, siirtotyöläisten, kansainvälisissä yrityksissä toimivien jne.) omaelämäkerrallisia kokemuskertomuksia. Hankkeen lähtöajatus on se, että muuttajien kokemukset vaihtelevat johtuen mm. heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä taustastaan, lähtömaastaan, uskonnostaan, koulutuksestaan, varallisuudestaan ja yhteiskunnallisesta asemastaan.

Tutkimusmateriaalia tuotetaan haastattelemalla muuttajia ja heidän kanssaan toimivia ihmisiä sekä pyytämällä heitä itseään kertomaan tai kuvaamaan kokemuksiaan. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan erilaisia arkisto- ja mediamateriaaleja, mm. muuttajien avoimia blogeja ja sanomalehdissä julkaistuja muuttoliikettä käsitteleviä uutisia ja reportaaseja.

Tutkimushanke tuottaa akateemisten tutkimustekstien lisäksi elämäkerrallisia visuaalisia ja tekstimuotoisia kuvauksia muuttamisesta. Niitä julkaistaan hankkeen sivustolla ja analysoidaan tieteellisissä kirjoituksissa.

Tutkimushankkeen tarkoitus on lisätä ymmärrystä maahan- ja maastamuuton syistä ja kokemuksista ja antaa välineitä analyyttiseen keskusteluun.

Tuija Saresma
FT, dosentti
Nykykulttuurin tutkimuskeskus, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Jyväskylän yliopisto
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/henkilokunta/laitoksen-henkilokunta/saresma-tuija
Twitter: tuijasaresma

Tutkimus liittyy seuraaviin tutkimushankkeisiin:
http://croboarts.org/
http://artsofbelonging.org/
https://www.facebook.com/ArtsBelonging/